محصولات

  • Glue Seal

    مهر و موم چسب

    مهر و موم چسب را می توان با توجه به نیاز مشتری به صورت یک قطعه یا دو قطعه در آورد. یک لایه چسب داغ ذوب شده بر روی لایه آب بندی آستر مهر و موم آلومینیومی وجود دارد. پس از فرآیند گرم شدن توسط دستگاه مهر و موم القایی یا آهن الکتریکی ، لایه چسب بر روی لب ظرف مهر و موم می شود. این نوع آستر برای انواع ظروف مواد در دسترس است. ، به خصوص برای ظرف شیشه ای ، اما اثرات آن بهتر از آستر مهر و موم القایی نیست.